Mikä on Eco-talo?

untitled-5

Ekotalolla tarkoitetaan taloa, joka on rakennettu mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista ja jonka rakentaminen ja jossa asuminen kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Ekotalot ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Tämän filosofian mukaan myös vanhaa korjatessa pätevät samat asiat ja tavoitteena on myös säästää vanhaa, jos se on vielä hyvää ja kierrättää niin paljon kuin mahdollista.

Energiatehokkuus

Suurin osa maailman maista pyrkii päästöjen vähennyksiin ja niin myös Suomi. Tämän takia myös asumisesta yritetään saada mahdollisimman energiatehokasta. Ympäristöministeriö on kiristämässä rakennusmääräyksiä niin, että Suomesta tulisi maailman energiatehokkain maa rakentamisessa.

Jos rakentamista katsotaan energiatehokkuuden näkökulmasta, on ekorakentamisessa mahdollista rakentaa passiivitalo tai matalaenergiatalo. Passiivitalolla tarkoitetaan taloa, jonka rakenteet mahdollistavat parhaan mahdollisimman lämmönpitävyyden. Näissä taloissa on siis vahvempi eristys, mutta siihen investoitaessa ei tarvitse sijoittaa isoon ja kalliiseen lämmitysjärjestelmään.

Passiivitalossa lähes kaikki tarvittava lämpöenergia pyritään saamaan aurinkoenergialla sekä hyödyntämällä itse rakennuksen tuottamaa lämpöä. Talo pyritäänkin pitämään lämpimänä ilmaisella energialla 8-9 kuukautta vuodesta. Matalaenergiatalolla taas tarkoitetaan taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on vähintään puolet pienempi kuin niin sanotun normitalon, eli talon joka on toteutettu Suomen tämän hetkisten rakennusmääräysten vähimmäisvaatimusten mukaan.

Suomi on menossa askel askeleelta kohti nollaenergiarakentamista. Nollaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka vuosittainen ostoenergiankulutus on nolla. Käytännössä tämä tarkoittaa passiivitaloa ja siihen liitettyjä järjestelmiä, jotka tuottavat energiaa. Näitä järjestelmiä ovat muun muassa aurinkopaneelit sähköntuotantoa varten, aurinkokeräimet lämpimän veden tuotantoa varten sekä lämmöntuotantoa varten puukattilat ja vesitakat.

Miten sitten päästään nollakulutukseen? Suomessa se käy vuodenaikojen mukaan, eli kesällä tuotetaan energiaa yli oman tarpeen ja myydään tämä ylimääräinen energia sähköverkkoon. Jos talvella on sähköenergiaan tarvetta, ostetaan sitä sitten takaisin. Näin vuoden mittaan tulokseksi saadaan nolla ostoenergian kulutuksen suhteen.

Ilmanvaihto

Paitsi energiatehokkuus, myös luonnonmukainen ilmanvaihto on tärkeää ekotaloissa. Luonnonmukainen ilmanvaihto on niin sanottua painovoimaista ilmanvaihtoa, jonka moottorina toimii luonnon oma voima. Lämpötilaerot talon ulkopuolen ja sisälämpötilan välillä saavat tähän tarvittavan imun liikkeelle.

Tuulen vaikutus on kuitenkin tämän tyyppisessä ilmanvaihdossa merkittävin. Tuuli aiheuttaa rakennuksen eri puolille paine-eroja ja laittaa ilman liikkumaan rakennuksen läpi. Tämä hormi- ilmiö auttaa lämmintä ilmaa purkautumaan ulos ja viileämmän, niin sanotun korvausilman virtaamaan sisälle.

Tämän tehostamiseksi voidaan hyödyntää tuulta ja minimoida ilmanvastusta, kasvattaa paine-eroja ja jopa esilämmittää ilmaa esimerkiksi auringon lämmöllä, jotta tuloilman liikenopeus kiihtyy.