Rakentamisen säännöt ja rajoitukset

untitled-6

Suomessa Ympäristöministeriö antaa asetukset ja ohjeet rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaista löytyvät rakentamista koskevat viranomaisvalvonta ja lupamenettely sekä yleiset edellytykset ja olennaiset tekniset vaatimukset. Suomen Rakentamismääräyskokoelma sen sijaan sisältää tarkemmat ohjeet ja säännökset.

Ketä nämä koskevat?

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut säännöt on annettu asetuksena ja täten ne ovat velvoittavia. Ympäristöministeriö antaa myös ohjeita liittyen rakentamiseen, mutta ne eivät ole velvoittavia.

Rakentamismääräyskokoelman säännökset koskevat uudisrakentamista ja korjaamista vain tilanteesta ja toimenpiteestä riippuen. Parhaillaan on Suomessa menossa rakentamista koskevien asetusten uudistaminen viiden vuoden aikajaksolla, vuoteen 2018 mennessä. Koska kokoelmaa uudistetaan asteittain, sovelletaan tapauksesta riippuen vanhaa rakentamismääräyskokoelmaa, kunnes uudet säännökset kyseiseen tapaukseen on annettu.

Tämän uudistuksen tehtävänä on selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä ja yhtenäistää sen soveltamista. Tarkoituksena on myös vähentää sääntelyä. Myös rakennuksen korjaamiseen koskevia säädöksiä selvennetään, sillä jokaisesta uudesta asetuksesta käy ilmi, koskeeko se rakennuksen korjaus- tai muutostyötä vai uuden rakennuksen rakentamista.

Energiatehokkuus

Yksi lainsäädäntömuutoksen kohteista on rakennusten energiatehokkuus, sillä Suomi haluaa olla rakennusten energiatehokkuuden maailman kärjessä vuonna 2017. Tämä auttaa myös päästövähennyksissä, sillä rakennuksissa tapahtuu noin 40% Suomen energiankulutuksesta.

Uudistetun lainsäädännön tavoitteena onkin edistää rakennusten energiatehokkuutta uusiutuvan energian käytöllä sekä pienentämällä rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuus on eduksi paitsi ilmastolle myös rakennusten omistajille ja asukkaille, sillä korkea energiatehokkuus pienentää asumiskustannuksia ja myös hillitsee niiden nousua, kun energian hinta nousee.

Energiatodistus

Kesäkuussa 2013 tuli voimaan myös laki energiatodistuksesta, jollainen jokaisella rakennuksella tulee olla. Se perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin eristyksen, ikkunoiden, lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. Se on työkalu, jonka avulla on mahdollista suorittaa vertailuja esimerkiksi ostettaessa tai vuokrattaessa asuntoa.

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan luokitellun avulla. Luokituksen asteikko on A-G, joista A on energiatehokkain. Luokan määrittelee luku, joka saadaan laskemalla rakennuksen ostoenergian tarve neliömetriä kohti.

Kun rakennetaan uutta taloa, täytyy rakennuksen omistajan hankkia todistus rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja joissain rakennuksissa se on laitettava julkisesti näkyville. Todistuksen kertoma energialuokitus on myös oltava esillä myynti- ja vuokrausilmoituksissa.